Po premierowych piątkowych „Ślepcach” w sobotę przyszedł na „Pamiątkach” czas na „Przesłuchanie człowieka”. Oto Przemysław Gintrowski budzi się w przedsionku tamtego świata, a w kolumnie niebiańskiego blasku czeka na niego Anioł… Rozmowa Artysty (w tej roli Przemysław Tejkowski, aktor i reżyser spektaklu) z nadprzyrodzoną „substancją” (Adrianną Kieś), trochę zmysłowa, trochę mistyczna, krąży między anegdotą a metafizyką, a niebiańskie „łącza” sprawiają, że bohaterami dramatu stają się widzowie. Czy Anioł zawiedzie duszę Gintrowskiego do raju, czy może stanie się coś wręcz przeciwnego? Lecz nie uprzedzajmy wypadków… Duet Tejkowski – Kieś wykreował pełne życia postacie, świetnym aktorstwem i świetnym śpiewaniem dowiódł, że w naszych zepsutych czasach możliwy jest jeszcze teatr dostarczający szlachetnych wzruszeń, teatr, który pięknie wypowiada proste prawdy.