Jednym z najpiękniejszych – zdaniem Przemysława Gintrowskiego – wierszy Zbigniewa Herberta jest wiersz pt.”Tren Fortynbrasa” (frag. rękopisu na zdj.).Premiera piosenki miała miejsce na kołobrzeskiej Herbertiadzie w 2001 roku, potem po siedmiu latach utwór znalazł się na płycie „Tren”. – Muzykę do „Trenu Fortynbrasa” komponowałem szesnaście lat! Pracuję w ten sposób, że gotowy utwór porzucam na miesiąc. Potem wracam do niego, by spojrzeć z nowej perspektywy. Wszystko, co z początku napisałem, wylądowało więc w koszu. Żadna kompozycja nie wydała mi się godna tego wiersza. Wreszcie znalazłem odpowiednią formę muzyczną – gitara basowa jest w niej instrumentem solowym. Zdarza się również, że muzyka sama spływa ze mnie. Chodzę po domu, czytam wiele razy wiersz rozwieszony na kartkach, uczę się go na pamięć. Wiersz jest zatem cały czas koło mnie i nagle nie pozostaje nic innego, jak zacząć stawiać kropki na pięciolinii – wyznał swego czasu Przemysław Gintrowski.