Jedna Grupa – 17 radiowych indywidualności. Rozmowa z Prezesem Zarządu Grupy Radiowej Audytorium 17 – Pawłem Paluchem

Proszę powiedzieć co i kto kryje się za nazwą Audytorium 17, z którą co roku spotykamy się na Pamiątkach? 

Audytorium 17 to silna i spójna grupa 17 Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia, funkcjonująca na polskim rynku od ponad 20 lat. Stoi za nami tradycja i doświadczenie Regionalnych Rozgłośni, które mają w swoich miastach i województwach już od lat wielomilionową i wierną grupę słuchaczy. Audytorium17 jest przedstawicielem nie tylko 17-stu Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia w dziedzinie zakupu czasu reklamowego i planowania kampanii reklamowych, ale także 6-ciu wyspecjalizowanych programów lokalnych, tzw. anten miejskich i stacji nadających wyłącznie w technologii DAB+.

Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia, jako grupa radiowa, mają zasięg ogólnopolski, zachowując cały czas swój indywidualny, regionalny charakter. 100 nadajników naziemnych (FM) stacji regionalnych ulokowane w całej Polsce zapewniają najlepszy radiowy zasięg techniczny, co sprawia, że Regionalne Rozgłośnie obejmują swoim zasięgiem, nie tylko województwo w którym nadają, lecz również część terytorium województw ościennych. Audytorium17 trafia do ponad 36 milinów Polaków. Naszym zadaniem jest przede wszystkim reprezentacja handlowa 17 Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia na rynku ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie pozycjonowania i sprzedaży produktów radiowych, co też realizujemy, rok do roku osiągając więcej. Zajmujemy się także działaniami promocyjnymi związanymi z budowaniem wizerunku Największej sieci radiowej w Polsce, jak również wspieramy kulturę i ważne działania społeczne.

A jak realizowana jest misja mediów w stajach regionalnych?

Radio to nie tylko serwisy i magazyny informacyjne. To co nas wyróżnia to bliskie dotarcie do codziennych, ważnych spraw każdej gminy, lokalnych problemów i bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. Każda z rozgłośni proponuje swoim słuchaczom audycje o tematyce publicystycznej, społecznej, sportowej i kulturalnej, którym właśnie przyświeca misja i rola medium publicznego. Wszystkie Regionalne Rozgłośnie angażują się w to co jest ważne dla lokalnej społeczności, dbając jednocześnie o najwyższą jakość programu i informacji, czego potwierdzeniem są wysokie wyniki słuchalności i czołowe miejsca w rankingach cytowalności. Nasi dziennikarze otrzymują liczne nagrody, przyznawane zarówno za reportaże, jak i materiały informacyjne. Absolutnym wyjątkiem, na skalę europejską, jest produkcja kilkudziesięciu radiowych słuchowisk i spektakli teatralnych w roku.

Rozgłośnie Regionalne A17 stawiają na lokalność i regionalność – niektóre posiadają studia terenowe oraz korespondentów lokalnych, ale też wspierają wydarzenia ogólnopolskie. Unikalne rozszycia anteny na programy i informacje lokalne, promowanie najciekawszych wydarzeń kulturalnych, wspieranie młodych, lokalnych twórców i wykonawców, ale tak jak wspomniałem, to też aktywne angażowanie się w wydarzenia o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim. Od pięciu już lat towarzyszymy Ogólnopolskiemu Przeglądowi Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”, ale wspieramy także, już cyklicznie „Herbertiadę”, Kongres TOGETAIR, promocję czytelnictwa – kampanię Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 „Czytanie ma tylko dobre strony”, kampanię Ministerstwa Zdrowia pod hasłem „Zdrowe Życie”, kongres Polska Wielki Projekt, włączamy się w akcję Dzień Polskiej Muzyki czy też kibicujemy zmaganiom młodych artystów uczących się w Broadway Musical School.

Takich przykładów mógłbym wymienić bardzo wiele, szerokie spektrum pokazuje zaangażowanie mediów regionalnych i realizację misji radia.

Aktywnie również uczestniczymy w promocji wydarzeń naszych stacji, aby mogły być rozpoznawalne ponadregionalnie, np. Radiowy Festiwal Teatralny – RFT Monodram, Dino Top Festiwal, „Jawor u źródeł Kultury” czy też Koncert „Krzysztof Cugowski i Mistrzowie Gitary”.

Tak jak Pan wspomniał od początku Audytorium17 jest obecne podczas     Pamiątek, proszę powiedzieć jak uczestniczycie w Przeglądzie?

Celem Przeglądu jest podtrzymanie pamięci o dorobku i postaci artysty, a co za tym idzie kultywowanie spuścizny artystycznej Przemysława Gintrowskiego. Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia zapraszają młodych twórców do udziału w konkursie i wszystkich słuchaczy w samym Festiwalu w Kołobrzegu.

Ale to nie wszystko, chcą uhonorować wyjątkową osobę bądź zespół, która ujmuje widownię i słuchaczy swoją wrażliwością na twórczość Przemysława Gintrowskiego, Grupa Radiowa Audytorium 17 co rokujest w Kołobrzegu z nagrodą specjalną, jaką jest możliwość nagrania zwycięskiego utworu w profesjonalnym studiu jednej ze stacji oraz jego emisja w Regionalnych Rozgłośniach Polskiego Radia.

Do tej pory wyróżnienie otrzymali: Jakub Zuckerman, Jaśmina Wenta, Małgorzata Kozłowska i Michał Konstrat, cztery niezwykłe osobowości o niezwykłej wrażliwości i talencie.

Jednak udział Regionalnych Rozgłośni to jeszcze coś więcej, a mianowicie ubiegłoroczna kołobrzeska premiera mistycznego i zmysłowego spektaklu „Przesłuchanie człowieka”. Cytując: Oto Przemysław Gintrowski budzi się w przedsionku tamtego świata, a w kolumnie niebiańskiego blasku czeka na niego Anioł… Rozmowa Artysty (w tej roli Przemysław Tejkowski, aktor i reżyser spektaklu, ale też Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów) z nadprzyrodzoną „substancją” (Adrianną Kieś). Duet Tejkowski – Kieś wykreował pełne życia postacie, świetnym aktorstwem i świetnym śpiewaniem dowiódł, że w tych niełatwych czasach możliwy jest jeszcze teatr dostarczający szlachetnych wzruszeń.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”, – nie mam żadnej wątpliwości – stanowi już część narodowego dziedzictwa kultury. Zatem cieszmy się tą duchową ucztą każdego roku. Dziękuję wszystkim twórcom oraz Organizatorom za to święto kultury polskiej.