Od samego początku Przeglądowi „Pamiątki” towarzyszy gazeta poświęcona Przemysławowi Gintrowskiemu. Właśnie dzisiaj dotarły do nas pierwsze wydrukowane egzemplarze 5 numeru, w którym nie brak podsumowań dotychczasowych konkursów, prezentacji laureatów i wielu ciekawych rozmów  i tekstów.