III edycja Przeglądu „Pamiątki” odbędzie się w dniach 9-11 lipca br. w Kołobrzegu. Patronat Honorowy objął już prof. Piotr Gliński, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Mamy bardzo dobrą wiadomość: nie dość, że Telewizja Polska objęła swoim patronatem przegląd, to Jacek Kurski, prezes Zarządu TVP, przeznaczył 30 tysięcy złotych dla laureatów Konkursu Głównego na tegorocznych „Pamiątkach”. Zdobywca I miejsca może wygrać 15.000 zł, laureat II miejsca – 10.000 zł a laureat III miejsca – 5.000.  Do tego dochodzą jeszcze nagrody pieniężne przyznane przez prof. Piotra Glińskiego – Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a także przez SAWP. Przewidziane są również nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów naszego przeglądu.

Przypominamy, że zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy do 20 czerwca.

W Konkursie Głównym naszego Przeglądu w którym mogą wziąć udział soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno- instrumentalne.

Nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.

W Konkursie Głównym każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego ( chodzi o piosenki wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub piosenki do których skomponował muzykę).

Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani przez przedstawicieli organizatora Przeglądu po przesłuchaniu piosenek wysłanych e-mailem w pliku mp3 na adres mailowy organizatora (przegladpamiatki@interia.pl)w terminie do 20 czerwca 2021 roku.
W korespondencji wykonawca proszony jest o podanie numeru swojego telefonu kontaktowego, wieku, miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz tytułów 2 piosenek konkursowych.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie  do 26 czerwca 2021 r.