W związku z licznymi zapytaniami, w których sygnalizowana jest prośba o możliwość przedłużenia terminu zgłaszania się do konkursu głównego pragniemy poinformować, że czynimy wyjątek w tym roku i zgłoszenia będziemy przyjmować do 24 czerwca ( do północy).

Przypominamy, że nie przewidujemy możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio, płyt CD bądź innych nośników danych. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.

Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego (wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub takie, do których skomponował muzykę). Maksymalny czas prezentacji obu utworów: 10 min. (w szczególnych przypadkach Organizator  może wyrazić zgodę na dłuższy czas prezentacji konkursowej).

Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani po przesłuchaniu nagrań, wysłanych w formacie mp3. na adres mailowy przegladpamiatki@interia.pl

W zgłoszeniu wykonawca proszony jest o podanie swoich danych: imię, nazwisko, nr telefonu; skład, ew. nazwa zespołu; wiek, miejscowość zamieszkania, oraz tytułów obu piosenek konkursowych, w kolejności ich prezentacji na konkursie.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie do 26 czerwca 2024 r.