Składamy szczere wyrazy współczucia
głębokiego żalu i słowa otuchy
Agnieszce Gintrowskiej i Jej najbliższej Rodzinie
          z powodu śmierci ukochanej

                       MAMY

              Krystyny Sosień

Requiescat in pace!

Promienny Chryste, Boski Zbawicielu,
jedyne światło, które nie zna zmierzchu,
bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem,
pozwól oglądać chwały Twej majestat
.

        Jacek i Katarzyna Pechman