Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego jest, podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo ważnym partnerem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego jest państwową instytucją kultury powołaną 17 lutego 2020 r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut w swojej działalności koncentruje się na ochronie, kultywowaniu, badaniu oraz prezentowaniu myśli narodowej i chrześcijańsko-demokratycznej.

Dzięki jego aktywności przybliżana jest działalność wielu wybitnych osób oraz organizacji, które ukształtowały polską tożsamość narodową, angażowały się w działania na rzecz odzyskania niepodległości i walkę o Polskę oraz powiększyły dorobek obozu narodowego.

Więcej o Instytucie: idmn.pl