Dla miłośników twórczości Przemysława Gintrowskiego mamy bardzo dobrą i ważną wiadomość: III edycja Przeglądu „Pamiątki” odbędzie się w dniach 9-11 lipca br. w Kołobrzegu. Patronat Honorowy objął już prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Ogłaszamy nabór konkursowiczów do udziału w Konkursie Głównym naszego Przeglądu w którym mogą wziąć udział soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno- instrumentalne.

Przypominamy, że nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.

W Konkursie Głównym każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego ( chodzi o piosenki wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub piosenki do których skomponował muzykę).

Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani przez przedstawicieli organizatora Przeglądu po przesłuchaniu piosenek wysłanych

e-mailem w pliku mp3. na adres mailowy organizatora (przegladpamiatki@interia.pl)w terminie do 20 czerwca 2021 roku.
W korespondencji wykonawca proszony jest o podanie numeru swojego telefonu kontaktowego, wieku, miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz tytułów 2 piosenek konkursowych.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie  do 26 czerwca 2021 r.