Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy nabór do konkursu głównego II Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „PAMIĄTKI”, jaki odbędzie się w dniach 10-12 lipca br. w Kołobrzegu.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym zwycięzcą konkursu został Jakub Zuckerman z Krakowa!

Do udziału w Konkursie Głównym naszego Przeglądu mogą przystąpić soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno- instrumentalne.

W konkursie nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.

Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego (chodzi o piosenki wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub piosenki do których skomponował muzykę).

Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani przez przedstawicieli organizatora Przeglądu po przesłuchaniu piosenek wysłanych e-mailem w pliku mp3. na adres mailowy organizatora (przegladpamiatki@interia.pl) – w terminie do 20 czerwca 2020 roku. W korespondencji wykonawca proszony jest o podanie numeru swojego telefonu kontaktowego, wieku, miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz tytułów 2 piosenek konkursowych.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie do 26 czerwca 2020 r.

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą w Kołobrzegu jako organizator Przeglądu rezerwuje sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” uczestnikom rekomendowanym przez współpracujące ze stowarzyszeniem ośrodki kultury i festiwale.

Uczestnik konkursu przyjeżdża na koszt własny.

Organizator konkursu zapewnia uczestnikom konkursu możliwość skorzystania z dobrej klasy fortepianu oraz profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceny.

Sam Konkurs Główny w ramach II Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” odbędzie się 10 lipca 2020 roku w sali widowiskowo–teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta (ul. Solna 1) o godzinie 17.00.

Próby dla konkursowiczów w dniu 10 lipca 2020 roku od godz. 9.00 do 14.00 w sali widowiskowo-teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta (ul. Solna 1). Natomiast ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i prezentacja laureatów odbędzie się 11 lipca 2020 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowo-teatralnej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta (ul. Solna 1).

Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia! Na zdjęciu widzimy laureatów ubiegłorocznego konkursu z najbliższą rodziną Przemysława Gintrowskiego: Agnieszką i Julią.