Miło nam donieść, że w numerze 15-16 /sierpień-wrzesień/ 2019 „Kuriera Galicyjskiego” ukazał się artykuł wraz ze zdjęciami o I edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”. (na zdj.)

„Kurier Galicyjski”– to niezależne pismo Polaków na Ukrainie. Pismo ma status gazety ogólnoukraińskiej z prawem dystrybucji także poza granicami Ukrainy.
Posiada dwie redakcje – lwowską i stanisławowską oraz korespondentów w różnych miastach Ukrainy.

Zajmuje się głównie tematyką społeczno-kulturalną i historyczną. Informuje o wszystkich aktualnych wydarzeniach ważnych dla obu państw i narodów. Nie pomija ważnego elementu polskiego życia narodowego na Ukrainie, jakim są sprawy Kościoła Rzymsko-Katolickiego w tym kraju. Pismo zamieszcza informacje o dzisiejszym życiu Polaków na Ukrainie.